Werkwijze

Van intake tot behandeling

De praktijk biedt een waaier aan mogelijkheden, varierend van een eenmalig adviserend gesprek, een kortdurende klachtgerichte behandeling en bij complexe problematiek een langdurige behandeling. Uw vraag en de intensiteit, duur van de klachten spelen hierin een rol.

De intake kan uit een of meerdere gesprekken bestaan in combinatie met vragenlijsten. Daarna volgt een advies. De gehanteerde behandelmethodieken bestaan uit cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, emdr, schematherapie en linehanmethodiek.

Tijdens de behandeling vinden tussentijds evaluaties plaats zodat doelen kunnen worden bijgesteld, danwel vooruitgang wordt vastgesteld of dat intensievere behandeling nodig is.

De praktijk biedt de mogelijkheid tot een oriënterend gesprek van maximaal 20 minuten, waarbij algemene vragen kunnen worden gesteld. Dit is vrijblijvend.

Veel gestelde vragen

Wachttijd?

Per 09-05-2022 neemt de praktijk geen nieuwe clienten meer aan.

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor hulp bij het vinden van een beschikbare zorgaanbieder. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.

Vergoeding?

De praktijk heeft contracten met de zorgverzekeraars en uw behandeling wordt dan vergoed. U dient wel rekening te houden met uw wettelijke verplichte eigen risico.  De praktijk werkt volgens het principe van de gereserveerde tijd: planning is realisatie. De praktijk heeft voor 2022 GEEN contract gesloten met Menzis.

Verwijzing?

Voorafgaand aan het intakegesprek is een verwijzing van de huisarts verplicht. Er wordt uitsluitend een intake afspraak gemaakt, indien u over een verwijzing beschikt.

Geheimhouding?

Psychotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. Informatieverstrekking aan derden zal alleen plaatsvinden na uw schriftelijke toestemming.

Afzeggen afspraken  Bereikbaarheid?

De 48-uurs regel is van toepassing. Afspraken dienen langer dan 48 uur van tevoren worden afgezegd of verzet, anders wordt € 105,- in rekening gebracht. Deze nota kunt u niet bij uw verzekeraar indienen.